ortodoncja warszawa gocław

  • Lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

   lek Anetta Howorus Bartoszcze www2

   Warszawę kocham od zawsze, dlatego cieszę się, że to właśnie tu ukończyłam studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.

   Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu w Instytucie Stomatologii CSK WAM, kontynuowałam naukę i w 1998 roku ukończyłam specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a następnie w 2002 roku- II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej.

   Już w trakcie studiów praca z dziećmi i ortodoncja były w centrum moich zawodowych i naukowych zainteresowań. Zaowocowało to kolejną specjalizacją, egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji. Przez szereg lat rozwijałam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w szkoleniach, kursach, zjazdach naukowych oraz specjalistycznych wykładach.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
   Ortodoncja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii, która obecnie oferuje rozwiązania praktycznie dla każdej grupy wiekowej pacjentów. Dlatego oprócz pracy z dziećmi oraz młodzieżą dużo satysfakcji sprawia mi przedprotetyczne leczenie dorosłych pacjentów.

    

   CERTYFIKATY | ANETA HOWORUS-BARTOSZCZE

    

   Zapisz się na wizytę online!

   powrót do Zespół

  •  

   PaniOrtodontka logo 300x300Poniżej przedstawiamy "lekturę obowiązkową" dla pacjentów zainteresowanych leczeniem ortodontycznym w naszym gabinecie. Należy pamiętać, że leczenie ortodontyczne to całościowy proces usuwający nie tylko, najczęściej zgłaszane przez pacjentów, zastrzeżenia estetyczne ("krzywe zęby") ale również nie mniej ważne dla lekarza ortodonty, nieprawidłowości w symetrii twarzy czy pracy stawów skroniowo- żuchwowych, które mogą się objawiać uciążliwymi bólami głowy a nieleczone prowadzić np. do zniszczenia (starcia) lub przedwczesnej utraty zębów, spowodowanym nierównomiernym obciążaniem zębów podczas rozdrabniania przyjmowanych pokarmów w jamie ustnej.

    

   Poniżej opisujemy proces leczenia zarówno aparatami stałymi (głównie dorośli pacjenci) jak i aparatami wyjmowanymi (dzieci).

    

    Krok 1:  Konsultacja ortodontyczna           koszt: 150 zł

    

   • Badanie ortodontyczne ma na celu ustalenie potrzeb pacjenta, postawienie rozpoznania i wstępne przedstawienie możliwości leczenia. Badanie rozpoczyna się od wywiadu ukierunkowanego na ustalenie przyczyn zaburzeń zgryzu. W przypadku dzieci: rodzic pacjenta pytany jest o przebieg porodu i okresu noworodkowego, choroby wieku dziecięcego, przebyte urazy głowy i zębów (mlecznych i stałych), alergie (np. na materiały, z których są wykonane aparaty), nawyki i szkodliwe przyzwyczajenia (np. ssanie palca, nagryzanie warg i ołówków), problemy laryngologiczne i logopedyczne.

   W przypadku badania ortodontycznego osób dorosłych wywiad ukierunkowany jest na obecne problemy pacjenta i nie zawiera pytań dotyczących dzieciństwa.

    

   • Następnie przeprowadzane jest badanie zewnątrzustne. Oceniana jest symetria twarzy, rodzaj profilu oraz praca stawów skroniowo- żuchwowych. Badanie wewnątrzustne to nie tylko liczenie zębów, ale także ocena błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł, wędzidełek warg i języka oraz ślinianek. Należy sprawdzić ruchomość i pracę języka, napięcie warg, sposób pobierania powietrza i połykania.

    

   • Kolejna część wizyty konsultacyjnej u ortodonty to ocena zgryzu. Sprawdzane są relacje szczęki do żuchwy w wymiarze przednio-tylnym. Pozwala to na wykrycie tyłozgryzu lub przodozgryzu. Ocena relacji pionowych pomaga w zdiagnozowaniu zgryzu otwartego lub zgryzu głębokiego. Dalej ocenia się szerokość szczęk i ich wzajemne relacje. Wystąpić tu może zgryz krzyżowy lub zgryz przewieszony. Następnie oceniana jest relacja zębów do szerokości łuków zębowych, co pozwala rozpoznać nieprawidłowości zębowe takie jak stłoczenia, obroty czy szparowatość. Badanie ortodontyczne to także ocena tkanek zębów i wykrycie próchnicy, patologicznego starcia zębów, nieprawidłowej budowy szkliwa, itp.

    

   • W celu postawienia prawidłowego rozpoznania konieczne bywa wykonanie badań dodatkowych. Lekarz ortodonta może skierować pacjenta na pantomogram (zdjęcie panoramiczne wszystkich zębów), cefalogram (zdjęcie boczne czaszki) oraz wykonuje fotografie i wyciski do gipsowych modeli diagnostycznych. Dopiero po analizie tych badań, z uwzględnieniem badania klinicznego ortodonta przygotowuje dla pacjenta plan leczenia(7 -10 dni po pobraniu wycisków i dostarczeniu zdjęć RTG).

    

   • Czas do pobrania wycisków i przedstawienia planu leczenia warto wykorzystać na leczenie zachowawcze zębów i ich profesjonalne czyszczenie. Lekarz ortodonta zaleci przegląd stomatologiczny u lekarza dentysty oraz profesjonalne czyszczenie zębów (skaling, piaskowanie, fluoryzację) wraz z instruktażem higieny jamy ustnej u dyplomowanej higienistki. To bardzo ważny etap w rozpoczęciu leczenia ortodontycznego. Aparaty zakładamy na wyleczone i czyste zęby- i utrzymujemy ten stan podczas całego okresu leczenia ortodontycznego.

    

   Krok 2:  Pobranie wycisków do modeli diagnostycznych           koszt: 150 zł  

    

   Kolejna wizyta u lekarza ortodonty ma na celu pobranie wycisków do uzyskania gipsowych modeli diagnostycznych. Modele służą lekarzowi ortodoncie do przeglądowej oceny obydwu łuków zębowych w zakresie zgryzu, kształtu zębów i ew. ich rotacji. Modele są również częścią dokumentacji pacjenta; prezentują stan przed rozpoczęciem leczenia i są omawiane podczas przedstawienia planu leczenia przez lekarza ortodontę.

    

   Krok 3:  Plan leczenia ortodontycznego (tylko aparaty stałe)          koszt: 200 zł  

    

   • Podczas tej wizyty, lekarz przedstawia pacjentowi pełne rozpoznanie ortodontyczne, proponuje metodę leczenia i konkretny rodzaj aparatu. Plan leczenia ma formę dokumentu podpisanego przez lekarza ortodontę oraz pacjenta (ew. opiekuna prawnego). Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, lekarz ortodonta zleca przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego, poprzez wykonanie koniecznych zabiegów stomatologicznych, takich jak:  profesjonalne czyszczenie zębów, leczenie zachowawcze lub usunięcie nadmiarowych zębów, leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia, itp. Ustalany jest z pacjentem terminarz kolejnych etapów leczenia ortodontycznego, jego kosztorys i czas leczenia.

    

   W przypadku leczenia ortodontycznego dzieci, w trakcie planowania leczenia ortodontycznego pokazywane są kolorowe aparaty wyjmowane i przedstawiane są zalecenia dotyczące ich użytkowania. Pacjent i rodzic decydują, czy są w stanie im sprostać, zanim pobrane zostaną wyciski do modeli gipsowych, na podstawie których planowany jest konkretny aparat dla pacjenta. Aby leczenie wczesne dziecka było skuteczne, aparat ortodontyczny powinien być noszony na zębach kilka godzin w ciągu dnia i przez całą noc, przez około 12-16 miesięcy. W zależności od wady ortodonta może zaproponować płytkę przedsionkową, która służy do oduczenia złych nawyków i wczesnej rehabilitacji mięśni układu stomatognatycznego, aparat jednoszczękowy do rozszerzenia łuków, przemieszczenia zębów lub aparat dwuszczękowy do zmiany nieprawidłowej relacji szczęki i żuchwy.

    

   W przypadku leczenia ortodontycznego dorosłych, w trakcie przedstawiania planu leczenia prezentowane są rodzaje aparatów. Stosowane są aparaty do rozszerzenia łuków zębowych (np. Hyrax, RPE, Pendulum) oraz do szeregowania zębów (zamki naklejane za zęby: metalowe lub kosmetyczne- przezroczyste, kryształowe lub przezroczyste nakładki na górne i dolne zęby).

    

   Krok 4:  Separacje (tylko aparaty stałe)           wizyta bezpłatna   

    

   To rodzaj gumek wprowadzanych na 5-7 dni pomiędzy zęby boczne w celu ich rozsunięcia (separacji). Pozwala to na odseparowanie od siebie, ściśniętych zębów oraz założenie pierścienia na ząb, podobnie jak np. obrączki na palec. Pierścień na zębie trzonowym, umożliwia stabilizację aparatu w trakcie leczenia ortodontycznego. Czasem pierścienie nie są zakładane- decyduje o tym lekarz ortodonta.

    

   Krok 5:  Założenie aparatu stałego            koszt: patrz cennik

    

   Wizyta rozpoczyna się dokładnym czyszczeniem powierzchni zębów. Następnie cementowane są pierścienie, dobrane uprzednio przez lekarza ortodontę. Najczęściej zakładane są one na pierwsze zęby trzonowe („szóstki”). Potem ortodonta za pomocą specjalnego kleju i lampy polimeryzacyjnej, przykleja zamki do powierzchni zębów. Pozostaną tu one na cały czas leczenia. Bywa, że pacjent nie stosuje się do zaleceń dotyczących higieny i diety (konsystencja pokarmów) i "zrzuca" przypadkowo zamek. Na kolejnej wizycie lekarz ortodonta,  musi przykleić nowy zamek ortodontyczny, a czasem cofnąć także sekwencję założonych już łuków ortodontycznych w aparacie stałym. Może to wydłużyć czas leczenia poprzez konieczność zaplanowania dodatkowych wizyt. Zamki ortodontyczne posiadają „rowki”, w które wprowadzany jest niklowo-tytanowy łuk ("drut'), będący źródłem siły działającej na zęby. W trakcie wizyt ortodontycznych, łuki są wymieniane na kolejne, coraz mocniejsze. Zakładane są też nowe ligatury elastyczne ("gumki'- nie dotyczy aparatów samoligaturujących), co wiąże się z możliwością wyboru ich koloru przez pacjenta.

   Każdy nasz pacjent otrzymuje certyfikat oryginalności potwierdzający najwyższą światową jakość stosowanych zamków ortodontycznych.

    

   W przypadku leczenia ortodontycznego dzieci aparatem wyjmowanym na wizycie następuje oddanie aparatu i szczegółowy instruktaż użytkowania. Aparat wyjmowany powinien być rozkręcany przez rodzica zgodnie z harmonogramem oraz dokładnie w takim stopniu jak zaleca lekarz ortodonta na wizycie. Współpraca dziecka oraz rodzica z lekarzem ortodontą jest podstawowym warunkiem osiągnięcia zaplanowanego efektu leczenia.

    

   Krok 6:  Wizyty kontrolne           koszt: patrz cennik

    

   Wizyty kontrolne z aparatem stałym odbywają się co 4, 6 lub 8 tygodni w zależności od etapu leczenia. Ortodonta ocenia wyniki leczenia w stosunku do modeli diagnostyczno- kontrolnych, stan zębów i dziąseł. Podczas leczenia ortodontycznego konieczne jest profesjonalne czyszczenie zębów i fluoryzacja- okresowo; zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie ortodontyczne. W czasie wizyty wymieniany jest łuk w zamkach i ligatury ("gumki").

    

   W przypadku leczenia ortodontycznego dzieci aparatem wyjmowanym wizyty kontrolne odbywają się co 8- 10 tygodni i mają na celu bieżącą ocenę wyników leczenia w stosunku do modeli diagnostyczno kontrolnych, stanu zębów i dziąseł ew. dopasowanie aparatu podczas wymiany uzębienia mlecznego na stałe. Obserwowany jest również rozwój zgryzu w okresie wzrostu dziecka.

    

   Krok 7:  Zdjęcie aparatu stałego        koszt: 180 zł

    

   Wizyta odbywa się po zakończeniu leczenia, korekty zgryzu, wyrównaniu zębów, zamknięciu szpar pomiędzy nimi. Po odklejeniu zamków i zdjęciu pierścieni zęby pacjenta są dokładnie czyszczone i polerowane. Pobierane są wyciski w celu wykonania płytki retencyjnej i modeli końcowych.

    

   Krok 8:  Retencja (tylko aparaty stałe)         koszt: od 550 zł   

    

   Jest ostatnim etapem leczenia, równie ważnym jak diagnostyka czy właściwe leczenie ortodontyczne i ma na celu utrwalenie osiągniętych wyników. Po zdjęciu aparatu ortodontycznego w gabinecie stomatologicznym, pacjent otrzymuje płytkę retencyjną lub na wewnętrzną (dojęzykową) część zębów przednich naklejany jest stały retainer. Płytka powinna być noszona całodobowo (oprócz jedzenia) przez około 4-5 tygodni. Następnie powoli maleje intensywność jej noszenia i lekarz ortodonta może zalecić noszenie płytki przez około 5 godz/dziennie i noc przez kolejne 3 miesiące. Dalej należy zakładać płytkę na każdą noc przez pół roku, potem na co drugą noc, zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza ortodonty.

   Ten etap leczenia również wymaga wizyt kontrolnych u lekarza ortodonty, które są planowane przez lekarza co kilka miesięcy. Namawiamy i uczulamy pacjentów aby nie lekceważyć tych wizyt- po często długim i trudnym leczeniu ortodontycznym, zależy nam wspólnie na tym aby efekt leczenia był stabilny przez długi okres czasu. Bez leczenia retencyjnego kontrolowanego przez lekarza ortodontę efekty leczenia właściwego mogą zostać utracone.

    

   W przypadku leczenia ortodontycznego dzieci aparatem wyjmowanym po wykorzystaniu aparatu i ustawieniu zębów w prawidłowym zgryzie, następuje bardzo ważny etap utrwalania osiągniętych wyników. Pacjent użytkuje wówczas swój dotychczasowy aparat tylko w nocy aż do czasu wymiany wszystkich zębów mlecznych na stałe.

    

   Przydatne informacje:

   Instrukcja użytkowania aparatów wyjmowanych

   Zalecenia dla pacjentów ze stałym aparatem ortodontycznym

   Ortodontyczne pytania i odpowiedzi.

    

   Zapraszamy do rejestracji wizyt:

   - tel:  531 111 183

   - link do rejestracji online

  • Lekarz stomatolog, ortodonta

   Lek Lidia Niańko Głowacka

   Ukończyłam studia na Odziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

   Już w trakcie nauki interesowałam się chirurgią szczękowo- twarzową oraz ortodoncją wieku rozwojowego. Profilaktyka wad zgryzu oraz wczesne wdrożenie leczenia aparatami ortodontycznymi uzębienia mlecznego i mieszanego to zakres wiedzy oraz praktyki, którą od lat rozwijam.

   Staż podyplomowy odbyłam w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie, gdzie również zdałam egzamin specjalizacyjny,

   Przez wiele lat mojej praktyki zawodowej, rozwijam swoje umiejętności w zakresie ortodoncji, systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących nowych technik leczenia ortodontycznego oraz specjalistycznych sympozjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ortodontyczne.

   Dużo satysfakcji sprawia mi leczenie interdyscyplinarne, które wymaga całościowego (holistycznego) podejścia do Pacjenta np. w zakresie ortodontycznego przygotowania do leczenia implantologicznego lub protetycznego.

   Cenię sobie pracę z dziećmi; obserwacja rozwoju zgryzu i jego właściwe ukierunkowanie jest dla mnie źródłem satysfakcji zawodowej.

    

   CERTYFIKATY | LIDIA NIAŃKO- GŁOWACKA

    

   Zapisz się na wizytę online!

   powrót do Zespół

  • Pani Ortodontka to gabinety stomatologii rodzinnej. Wierzymy, że ortodoncja to ogniwo łączące różne dyscypliny stomatologiczne dlatego proponujemy Państwu nowoczesne leczenie wielospecjalistyczne w zakresie ortodoncji, stomatologicznego leczenia zachowawczego dzieci i dorosłych, chirurgii stomatologicznej wraz z implantologią, endodoncji i protetyki stomatologicznej.

   Oferujemy kompleksową opiekę pod okiem zgranego zespołu lekarzy dentystów różnych dziedzin stomatologicznych, zależy nam bowiem na kompleksowym rozwiązaniu Państwa problemów i pełnym zadowoleniu.

   Zapraszamy Państwa przede wszystkim do regularnej kontroli jamy ustnej, która pozwoli lekarzom stomatologom z naszego gabinetu, na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych zmian oraz ustalenie potrzeb leczniczych koniecznych do osiągnięcia celu. Tym celem jest zdrowy i piękny uśmiech Państwa i całej rodziny.

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się
   z cennikiem naszych usług.

   Zabiegi profilaktyczne

   Profilaktyka próchnicy

   Próchnica zębów to przewlekła choroba spowodowana czynnikami zewnętrznymi, które można modyfikować. Do jej zapoczątkowania konieczne są:
   Czytaj więcej

   Profilaktyka ortodontyczna

   Profilaktyka - zapobieganie chorobom, to usuwanie czynników szkodliwych i wzmacnianie czynników, które korzystnie wpływają na rozwój zgryzu.
   Czytaj więcej

    

   Leczenie specjalistyczne

   Ortodoncja

   Nieprawidłowo ustawione, stłoczone zęby oraz zaburzone relacje szczęki i żuchwy mogą powodować u pacjentów brak akceptacji otoczenia z powodu wyglądu, nieprawidłową czynność stawów skroniowo- żuchwowych, trudności w żuciu i mowie...
   Czytaj więcej

   Stomatologia dziecięca

   Jama ustna stanowi bardzo intymną strefę dla dziecka, więc przyzwyczajanie do oglądania i czyszczenia ząbków powinno być zapoczątkowane przez najbliższe osoby - rodziców dość wcześnie, tuż po pokazaniu się pierwszych zębów w jamie ustnej...
   Czytaj więcej

   Stomatologia zachowawcza

   Zapraszamy całe rodziny na wizyty kontrolne i zabiegi higienizacyjne. Proponujemy także profilaktykę próchnicy obejmującą instruktaże i zabiegi. Wczesne leczenie próchnicy zapewni komfort zabiegu oraz ograniczy wielkość wypełnienia...
   Czytaj więcej

   Stomatologia estetyczna

   Kolor zębów uzależniony jest od czynników wewnętrznych, wrodzonych oraz zewnętrznych związanych z nawykami higienicznymi i dietetycznymi. Antybiotykoterapia, palenie papierosów, picie dużych ilości kawy, herbaty, czerwonego wina może spowodować...
   Czytaj więcej

   Chirurgia

   Chirurgia stomatologiczna to przede wszystkim ekstrakcje, czyli usuwanie, przetrwałych zębów mlecznych oraz uszkodzonych nieodwracalnie zębów stałych. W nowoczesnej stomatologii wykonujemy także zabiegi mające na celu eliminację ogniska zakażenia, resekcji lub odtworzenia tkanek...
   Czytaj więcej

    

    

  iko1 iko2 iko3 iko4 iko5 iko6 iko7

  Pani Ortodontka, Gabinet ortodontyczno - stomatologiczny Warszawa, ul. Abrahama 12, Praga Południe, os. Gocław
  Joomla Extensions