endodoncja mikroskopowa warszawa

  • Endodoncja pod mikroskopem, leczenie kanałowe zęba

    

   Mikroskop CarlZeiss lekarz stomatolog przy pracyZabiegi stomatologiczne wykonywane są w zakresie małego pola operacyjnego i dotyczą często struktur wielkości dziesiątych części milimetra. Na efekt leczenia i jego odległe skutki ma więc wpływ precyzja wykonania zabiegu przez lekarza dentystę. Podstawowym narzędziem pracy stomatologa od zawsze był jego wzrok, obecnie jednak z pomocą przychodzi mu technika, pozwalająca na zastosowanie leczenia tam gdzie wcześniej było by to niemożliwe.

   Nowoczesna stomatologia posługuje się dziś lupami i mikroskopami, które pozwalają na uzyskanie znacznego powiększenia (do 25 razy) pola zabiegowego. Stosuje się je z powodzeniem w diagnostyce stomatologicznej (nieszczelne wypełnienia, wczesne stadia próchnicy zębów), stomatologii zachowawczej (opracowanie niewielkich ubytków, dokładne wypełnianie trudnodostępnych ubytków), protetyce (precyzyjne szlifowanie tkanek zębów pod odbudowy protetyczne, przygotowanie kanałów do wykonania wkładów korzeniowo- koronowych, kontrola precyzji osadzania prac protetycznych), chirurgii (stosowanie mikronarzędzi ograniczających dolegliwości po zabiegu, przyspieszających gojenie) i w leczeniu endodontycznym (kanałowym).

    

   Główną dziedziną stomatologii, która dynamicznie rozwija się obecnie dzięki zastosowaniu technik mikroskopowych jest wąska specjalizacja stomatologiczna- endodoncja. Mikroskop pozwala tu na prawidłowe rozpoznanie anatomii danego zęba, tj. odnalezienie ujść kanałów korzeniowych i zlokalizowanie kanałów dodatkowych, nietypowych, zakrzywionych. Dzięki zastosowaniu mikroskopu możliwe jest prawidłowe oczyszczenie, udrożnienie i mechaniczne opracowanie nawet najcieńszego kanału zęba. Użycie mikroskopu zabiegowego ułatwia także precyzyjne, szczelne wypełnienie kanałów tylko do otworu fizjologicznego (czyli miejsca największego przewężenia kanału) na wierzchołku korzenia zęba, bez uszkodzeniaMikroskop CarlZeiss zdjęcie gabinet tkanek okołowierzchołkowych.

   Dzięki mikroskopom możliwe jest także prawidłowe powtórne leczenie endodontyczne (tzw. re-endo). W przeszłości, z powodu ograniczeń technicznych, nie było możliwości leczenia kanałów zakrzywionych. Wielu pacjentów ma więc tylko częściowo wypełnione kanały zęba, co może powodować reinfekcje, zmiany okołowierzchołkowe i torbiele. Pomimo braku miejscowych dolegliwości bólowych, takie zęby mogą być przyczyną zakażeń ogniskowych i powodować zmiany w tkankach odległych (oczy, serce, nerki) czyli powodować daleko idące, niekorzystne dla ogólnego zdrowia pacjenta, konsekwencje. W takich wypadkach konieczne jest ponowne leczenie kanałowe zęba. Mikroskop pozwala na usunięcie twardego, nieszczelnego cementu stomatologicznego pozostawionego w kanałach, złamanych w przeszłości narzędzi endodontycznych, starych, nieszczelnych wkładów koronowo- korzeniowych, leczenie pęknięć i perforacji zęba, gojenie tkanek okołowierzchołkowych i ponowne, prawidłowe wypełnienie kanałów.

   Większość zabiegów z użyciem mikroskopu przeprowadza się w ciągu jednej wizyty, co pozwala skrócić czas leczenia i ogranicza koszty.

   Wszystkie zęby po leczeniu endodontycznym wymagają okresowej kontroli radiologicznej.

    

   W naszym gabinecie leczenie mikroskopowe przeprowadza doświadczony lekarz dr Marcin Sorbian z udziałem wykwalifikowanej asystentki. Pacjent jest znieczulony do zabiegu i ułożony w pozycji leżącej. W cenie zabiegu (patrz cennik- link poniżej) zawarte są wszystkie koszty związane z prawidłowym leczeniem i wypełnieniem kanałów zęba:

   - użycie mikroskopu bez limitu czasowego,

   - znieczulenie przewodowe zęba,

   - koferdam,

   - wszystkie zdjęcia RTG/ RVG podczas wizyty,

   - opracowanie kanałów zęba (mechaniczne i ręczne),

   - prawidłowe wypełnienie kanałów zęba metodą płynnej gutaperki.

   Posiadamy jeden z najlepszych diagnostyczno- zabiegowych urządzeń na rynku-  mikroskop stomatologiczny Carl Zeiss. Cechuje go zaawansowany układ optyczny światowego lidera w branży. Bardzo jasne, halogenowe oświetlenie pola zabiegowego, wykorzystujące wbudowany światłowód oraz uchylny tubus poprawiają komfort i skuteczność pracy lekarza dentysty.

    

    

   Zapraszamy do zapoznania się
   z cennikiem leczenia z wykorzystaniem mikroskopu.

    

  • Endodoncja- leczenie kanałowe zęba, mikroskop, RTG na fotelu

   Powikłaniem urazu lub próchnicy zęba może być zapalenie miazgi i konieczność leczenia kanałowegoendodontycznego zęba. W dużym uproszczeniu leczenie stomatologiczne w taki przypadku, polega na usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi z komory oraz z kanałów zęba. Następnie lekarz dentysta mechanicznie i chemicznie opracowuje cały system kanałów korzeni zębów i ostatecznie szczelnie je wypełnia.

    

   Dzięki rozwojowi nowoczesnych systemów endodontycznych w stomatologii, możliwe jest obecnie zachowanie zębów dotychczas skazywanych na usunięcie. Leczenie kanałowe jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, wymaga specjalistycznego, drogiego oprzyrządowania oraz ogromnej wiedzy i umiejętności.

    

   Najistotniejszym elementem leczenia endodontycznego jest prawidłowe udrożnienie, oczyszczenie i poszerzenie kanałów na całej ich długości. Opracowanie kanału jest zabiegiem skomplikowanym, wymagającym dużo doświadczenia i cierpliwości lekarza stomatologa. Trudność może sprawić ustalenie tzw. długości roboczej kanału, czyli określenie lokalizacji wierzchołka korzenia w odniesieniu do zakończenia pracującego narzędzia podczas opracowywania, a szczególnie udrażniania kanału zęba.

    

   Pierwszą metodą diagnostyki jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego leczonego zęba. Wciąż udoskonalane narzędzia kanałowe, pozwalają opracować kanały do fizjologicznego otworu wierzchołkowego korzenia zęba, co chroni z kolei tkanki okołowierzchołkowe. Za pomocą endometru lekarz stomatolog może dokładnie zmierzyć długość kanału korzeniowego zęba. Użycie endometru pozwala również zastąpić badanie rtg/rvg u kobiet w ciąży i rozpocząć konieczną terapię endodontyczną bez odkładania leczenia do czasu porodu.

    

   Kolejnym urządzeniem coraz częściej stosowanym przez lekarzy dentystów w leczeniu kanałowym zębów jest mikroskop operacyjny (endodontyczny). Pozwala on lekarzowi na odnalezienie ujść kanałów korzeniowych zębów pacjenta, lokalizację kanałów dodatkowych, opracowanie cieśni kanałów nietypowych, bardzo precyzyjnie opracowanie całego systemu kanałowego, udrożnienie zakrzywionych kanałów, czy usunięcie nieszczelnego, starego wypełnienia z kanałów (tzw. leczenie re-endo). Niekiedy bowiem, zęby w przeszłości nieprawidłowo leczone kanałowo, wymagają ponownego leczenia (nieszczelne wypełnienie kanałów, pozostawione złamane narzędzia, zmiany okołowierzchołkowe).

    

   Po udrożnieniu i opracowaniu systemu kanałowego zęba, wyjałowieniu i osuszeniu endodonta może wypełnić wszystkie kanały zęba. Istotne jest szczelne zamknięcie ich światła, ścisłe przyleganie materiału do ścian kanału na całej jego długości aż do otworu wierzchołkowego. Obecnie za najbardziej skuteczne sposoby wypełniania kanałów uważa się metody kondensacji płynnej gutaperki: bocznej (lateralnej) i wierzchołkowej (wertykalnej) z użyciem uszczelniaczy (sealer).

    

   Po wykonaniu kontrolnego zdjęcia rtg i upewnieniu się, że kanały zostały wypełnione prawidłowo, lekarz stomatolog może przystąpić do odbudowy korony zęba za pomocą materiału kompozytowego lub wykonując koronę protetyczną. Tak wyleczony ząb ma szansę pełnić prawidłową funkcję przez wiele lat.

   W celu estymacji kosztów leczenia endodontycznego zęba zapraszamy do naszego cennika. Podane koszty leczenia endodontycznego zawierają łączny koszt leczenia kanałów zęba pod mikroskopem (opracowanie kanałów zęba, wypełnienie kanałów, zdjęcia RTG, koferdam), nie zawierają jedynie kosztu odbudowy zachowawczej (wypełnienie, odbudowa kompozytem korony zęba) lub odbudowy protetycznej (wkłąd koronowo- korzeniowy plus korona protetyczna).

    

   Alternatywą dla leczenia endodontycznego jest usunięcie (ekstrakcja) chorego zęba. Ze względu na koszty i trudności, ostateczną decyzję podejmuje pacjent, ale należy mieć świadomość, że usunięcie zęba rodzi kolejne problemy związane z uzupełnieniem luki w łuku zębowym. Braki zębowe w jamie ustnej pacjenta, można uzupełnić protetycznie za pomocą mostów, implantów czy protezy wyjmowanej. Pozostawienie luki i zaniechanie leczenia protetycznego może doprowadzić do niekontrolowanego przemieszczania pozostałych zębów, obrotów zębów sąsiednich, „wysuwania” zębów przeciwstawnych (górnych lub dolnych), zaniku kości w miejscu brakującego zęba, a w konsekwencji do utraty kolejnych zębów, upośledzenia żucia i zaburzeń w funkcjonowaniu stawów skroniowo- żuchwowych.

   Podejmując decyzję, pacjent powinien brać pod uwagę również koszty wypełnienia miejsca po usuniętym zębie, niestety są one znacznie wyższe niż leczenia endontycznego oraz odbudowy protetycznej, które ma na celu uratowanie posiadanego zęba. Mając na względzie dobro pacjenta nasi lekarze dentyści usilnie namawiają pacjentów do walki o każdy ząb traktując ekstrakcję jako ostateczność. Dlatego w naszym gabinecie stomatologicznym oferujemy leczenie endodontyczne również z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego, który często jest jedynym gwarantem poprawnego leczenia endodontycznego trudnych kanałów zębowych.

   W naszym gabinecie stomatologicznym wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne i sprawdzone metody leczenia endodontycznego zęba. Do dyspozycji naszych lekarzy są: mikroskop stomatologiczny, endometry, systemy mechanicznego i ręcznego opracowania kanałów zęba, specjalny pistolet do wypełniania kanałów metodą płynnej gutaperki, która gwarantuje szczelne i bezpieczne wypełnienie wyleczonych kanałów zęba.

   Po leczeniu endontycznym, należy pamiętać o niezwłocznej odbudowie korony zęba poprzez odpowiednią odbudowę protetyczną. Zaniechanie lub odłożenie tego obowiązku przez pacjenta, może skończyć się pęknięciem wzdłużnym wyleczonego endodontycznie zęba co niestety jest równoznaczne z koniecznością jego usunięcia (ekstrakcji).

    

    

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się
   z cennikiem naszych usług.

  • Leczymy zęby pod mikroskopem!

   Mikroskop CarlZeiss lekarz stomatolog przy pracyZapraszamy do nas na leczenie endodontyczne i chirurgiczne pod mikroskopem stomatologicznym. To zaawansowane urządzenie firmy CarlZeiss dzięki ogromnemu powiększeniu pola zabiegowego, pozwala lekarzowi dentyście na odszukanie słabo widocznych ujść kanałów zęba, precyzyjne udrożnienie i wypełnienie kanałów czy usunięcie pozostawionego w kanale narzędzia. Oddaje nieocenione usługi również w mikrochirurgii stomatologicznej. Co to znaczy dla pacjenta? Możliwość ponownego leczenia kanałowego (endodontycznego) zębów, które są źle przeleczone kanałowo i często kwalifikowane do usunięcia, uratowanie zębów zakwalifikowanych do leczenia endodontycznego lecz w związku z brakiem możliwości udrożnienia kanałów przez lekarza stomatologa, tradycyjnymi metodami bez użycia mikroskopu, nie są leczone endodontycznie. Mikroskop to również oszczędność czasu bo zabiegi endodontyczne, które zwykle wymagają kilku wizyt u stomatologa, mogą być wykonane na jednej; dłuższej wizycie.

   Sprawdź, czy w Twoim przypadku chirurg może poczekać; warto ratować każdy ząb- odbudowa miejsca po usuniętym zębie jest zawsze bardziej kosztowna i czasochłonna niż jego ratowanie. Po wyleczeniu i prawidłowym wypełnieniu kanałów zęba, możliwa jest odbudowa protetyczna w postaci wkładu koronowo- korzeniowego oraz porcelanowej korony protetycznej. Taka odbudowa nie wymaga ingerencji chirurgicznej w kość bo zachowane są pierwotne korzenie leczonego zęba, jest zupełnie bezbolesna i może być użytkowana przez wiele lat a co również ważne pozwala oszczędzić znaczne środki finansowe w porównaniu z koniecznością implantacji po usuniętym zębie.

   Więcej o leczeniu pod mikroskopem w naszym gabinecie znajdziesz tutaj.

   Zapraszam,

   Pani Ortodontka:-)

  • Marcin Sorbian

   Lekarz stomatolog Marcin Sorbian

   Lekarz stomatolog, endodonta

   Marcin Sorbian final1Ukończyłem Warszawską Akademię Medyczną na kierunku lekarsko- dentystycznym.

   Od wielu lat zajmuję się stomatologicznym leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji (leczenie kanałowe zębów) również z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego.  Dużo satysfakcji sprawia mi praca z dziećmi.

   W kręgu moich zainteresowań znajduje się również podstawowy zakres chirurgii oraz protetyki stomatologicznej. Wykonuję zabiegi w sedacji wziewnej.

    

    

   CERTYFIKATY | Marcin sorbian
    

    

    

   Zapisz się na wizytę online!

   powrót do Zespół

    

  iko1 iko2 iko3 iko4 iko5 iko6 iko7

  Pani Ortodontka, Gabinet ortodontyczno - stomatologiczny Warszawa, ul. Abrahama 12, Praga Południe, os. Gocław
  Joomla Extensions